Reklama

Podpisano list intencyjny


Dnia 14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisano list intencyjny w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Gryfińskim.

 Liderem partnerstwa jest Powiat Gryfiński reprezentowany przez starostę Wojciecha Konarskiego oraz wicestarostę Jerzego Milera.

Partnerami listu intencyjnego są przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu gryfińskiego, przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz reprezentanci stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie oraz gryfińskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.