Reklama

, Uroczyste obchody 10-lecia współpracy polskich i niemieckich gmin i miast z regionu „Doliny Dolnej Odry”Dnia 12 grudnia odbyły się uroczyste obchody 10-lecia współpracy polskich i niemieckich gmin i miast z regionu „Doliny Dolnej Odry” w ramach Transgranicznego Planu Działania. 

W ramach wspólnego święta spotkali się przedstawiciele polskich i niemieckich gmin i miast. Stronę niemiecką reprezentował Rejonowy Urząd Oder-Welse, w skład którego wchodzą gminy: Birkholz-Meyenburg, Mark Landin, Schoeneberg, Passow i Pinnow. Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięły Gmina Gryfino, Kołbaskowo, Banie, Nowogródek Pomorski i Chojna. Urząd Oder-Welse reprezentował Dyrektor Datlaf Krause, Gminę Gryfino natomiast Sekretarz Ewa Sznajder. W spotkaniu uczestniczyli również Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Grzegorz Jastrowicz wraz ze swoimi współpracownikami z Referatu Spraw Społecznych. Głównym zadaniem Transgranicznego Planu Działania jest definiowanie wspólnych problemów, stawianie celów i ich realizację, między innymi poprzez skuteczne pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych.

Porozumienie daje solidne podstawy dla gospodarczego i społecznego rozwoju obszaru leżącego w atrakcyjnej Dolinie Dolnej Odry, pomiędzy aglomeracją szczecińską i berlińską. Za kluczowe cele włodarze gmin postawili sobie poprawę warunków życia we wspólnym regionie przygranicznym oraz przyspieszenie rozwoju polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego. W związku z rocznicą podpisania porozumienia zaprezentowane zostały owoce współpracy ostatnich 10 lat. 


Dyrektor Detlaf Krause opowiadał o wspólnych projektach, o współpracy polsko-niemieckiej, o wspólnym zaufaniu długofalowym. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Naczelnika Grzegorza Jastrowicza, za pomocą której przybliżył on dotychczasową współpracę. Opowiadał m.in. o działaniach związanych z budową szlaków turystycznych, o przebudowie i wyposażeniu szkół i przedszkoli i innych wspólnych projektach. W programie uroczystości przewidziano również występy artystyczne dzieci z partnerskich przedszkoli z Gryfina i z Pinnow. Na koniec podpisane zostały dokumenty EUWT „Oder + Odra”, mówiące o deklaracji przystąpienia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.