Reklama

Wojewoda zmienił nazwy ulic


Pięć zarządzeń zastępczych zmieniających nazwy ulic na terenie województwa wydał dziś wojewoda zachodniopomorski na podstawie tzw. ustawy „dekomunizacyjnej”. 18 nazw ulic samorządowcy zmienili we własnym zakresie i w terminie przewidzianym ustawą.
W myśl ustawy „dekomunizacyjnej” zmienione zostaną następujące nazwy:
  • w Szczecinie – Obrońców Stalingradu na Edmunda Bałuki
  • w Pyrzycach – 2 Marca na Rodziny Ulmów
  • w Trzcińsko Zdroju – 2 Lutego na Generała Władysława Sikorskiego
  • w Wałczu – 12 Lutego na Generała Władysława Andersa
  • w Węgorzynie – 2 Marca na Wisławy Szymborskiej

Wojewoda zachodniopomorski podjął decyzję o pozostawieniu nazwy ulicy 26 Kwietnia, mimo negatywnej opinii IPN. Przychylił się do stanowiska Rady Miasta Szczecin, które uzasadnia, że data 26 kwietnia była także „początkiem budowy polskości naszego miasta. Bez tego faktu współczesna historia nie mogłaby mieć miejsca. Stąd w imię prawdy historycznej i zachowania logiki dziejów wnosimy o pozostawienie w Szczecinie nazwy ulicy 26 kwietnia”.


 Rada nadmienia też: „26 Kwietnia Twierdza Szczecin poddała się. 28 Kwietnia 1945 roku do miasta przybył za zgodą władz okupacyjnych Piotr Zaremba, wyznaczony do roli polskiego prezydenta miasta”. Przypominamy, że już wcześniej zostały zakończone postępowania nadzorcze dotyczące nazw ulic w Kołobrzegu (m.in. 18 Marca). W Kołobrzegu toczy się jeszcze tylko jedno postępowanie nadzorcze dotyczące nazwy zakwestionowanej ulicy – Teodora Rafińskiego (brak opinii IPN).

Czekamy jeszcze na 48 opinii Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących kwestionowanych nazw. Uzyskanie tych opinii jest niezbędne do podjęcia przez wojewodę kolejnych decyzji, dot. ulic m.in. w Świnoujściu, Drawsku Pomorskim, Barlinku, Goleniowie czy Czaplinku. Opinia IPN nie jest dla wojewody wiążąca.

- Podkreślam, że zmiana nazwy nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla mieszkańców ulic – mówił wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podczas konferencji prasowej.

szczecin.uw.gov.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.