Reklama

Bezpieczne ferie 2018 - Powroty


Zimowy wypoczynek w naszym wojeództwie powoli dobiega końca. W naszym regionie wypoczywają także dzieci i młodzież z innych regionów kraju, którzy będą wracać do swoich domów. 

Zachodniopomorscy policjanci czuwać zatem będą nad bezpiecznym powrotem wszystkich podróżujących po drogach województwa zachodniopomorskiego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci wracających z zimowego wypoczynku policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny autokarów, głównie układy hamulcowe, układ kierowniczy, prawidłowe ogumienie, oświetlenie, oznakowanie oraz wyposażenie, w tym w urządzenia rejestrujące prędkość, czas postoju i czas jazdy.

Przed wyjazdem dziecka autokarem, poproś o skontrolowanie pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego lub inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Jednocześnie prosimy, aby informacje o planowanych wycieczkach zgłaszane były przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

Przypominamy rodzicom, że policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji W Szczecinie sprawdzać będą stan techniczny autokarów na ulicy Sambora. Potrzebę kontroli na terenie Szczecina należy zgłaszać do WRD KMP Szczecin pod nr tel. 91 82 13 033 lub nr fax 91 82 13 098.
W pozostałych powiatach kontrole autokarów prowadzone będą doraźnie, a zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez jednostki Policji (tel. 112 lub 997).

Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania środków transportu dotyczy zarówno zbiorowych przewoźników jak i indywidualnych osób. 

Dlatego zwracamy się również do rodziców, aby zachowali zdrowy rozsądek i dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze, aby przewozili dzieci we właściwy sposób używając do tego fotelików i pasów bezpieczeństwa. Wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym nie będą pobłażane, dlatego należy przestrzegać przepisów i zachować szczególną ostrożność.

Większość podróży wiąże się z postojami w trakcie podróży. Należy pamiętać, aby tego rodzaju sytuacje odbywały się tylko na wyznaczonych do tego parkingach i z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Bo właśnie tu rozbiegane dzieci mogą wtargnąć na jezdnię bądź pod inny korzystający z parkingu pojazd. Dlatego wyjątkową uwagą muszą się cechować osoby sprawujące opiekę nad pociechami.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.