Reklama

Bezpieczne ferie 2018


Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przez cały styczeń prowadzić będzie szereg czynności zmierzających do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, znajdujących się na terenie naszego powiatu.

W ramach działań prewencyjnych "Bezpieczne ferie 2018" policjanci m.in prowadzić będą wzmożone kontrole uczestników ruchu drogowego, środków komunikacji publicznej, kontrolować będą miejsca zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz obiekty sportowo-rekreacyjne.

Ponadto szczególnym nadzorem objęte zostaną zamarznięte akweny wodne oraz punkty sprzedaży alkoholu i papierosów.

 Dodatkowo zwykle istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest aspekt profilaktyczny i tutaj również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz Komisariatu Policji w Chojnie, wspólnie z innymi podmiotami jak np. Straż Miejska czy Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jeszcze przed feriami uświadamiali dzieci i młodzież o najważniejszych zagrożeniach. Ponadto z zajęciami profilaktycznymi odwiedzą młodzież w trakcie ferii w miejscach gdzie organizowane są półkolonie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.