Reklama

Bezpieczniej w regionie


W ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano spadek przestępczości o ponad 6%, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o dwa punkty procentowe (wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 74%).

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych oraz tych określanych jako najbardziej uciążliwe społecznie (kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, rozbój, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu). 

To właśnie w tej kategorii szczególnie cieszy spadek stwierdzonych przestępstw aż o 13% w stosunku do roku 2016.

Podtrzymana została dobra tendencja w zwalczaniu przestępczości narkotykowej - zachodniopomorscy policjanci przejęli z rąk przestępców więcej narkotyków i stwierdzili więcej przestępstw.

www.szczecin.uw.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.