Reklama

Dofinansowanie pomocy bezdomnym


Dofinansowane można uzyskać na cztery rodzaje zadań: zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych; prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych; dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów; inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 tys. zł.Oferty konkursowe dotyczące województwa zachodniopomorskiego należy przesłać do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do 7 lutego 2018 r

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

.szczecin.uw.gov.pl/

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.