Reklama

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego


Podczas obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia  radni jednogłośnie przyjęli Budżet Gminy Moryń na rok 2018. 

Po zakończeniu sesji odbyła się uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Stefanii i Mariana Baryłów.Z tej okazji Burmistrz Morynia Józef Piątek wręczył pamiątkowe medale, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę. 

W uroczystości uczestniczyli radni, sołtysi oraz członkowie rodziny Państwa Baryłów. Wszyscy życzyli i gratulowali Jubilatom, a wnuczek – Julian Dumicz uświetnił uroczystość grą na akordeonie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.