Reklama

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino


B
urmistrz Miasta i Gminy Gryfino, informuje ,że osoby, które zostały poszkodowane w związku z wystąpieniem w nocy z 18-19 stycznia  sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi mogą starać się o pomoc.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej* i może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu, w zakresie umożliwiającym prowadzenie gospodarstwa domowego.

 Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, natomiast wielkość szkód zostanie oszacowana przez Komisję do spraw szacowania strat powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Wnioski o pomoc należy składać w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 maja 16 lub telefonicznie zgłaszać informacje w sprawie szkód powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych pod numerem 91 416 20 11 wew. 333.

*Osobami uprawnionymi zgodnie z Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej są:

- właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

- osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

- osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;

- osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

- osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.

gryfino.pl/


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.