Reklama

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projektGmina Gryfino otrzymała dofinansowanie w ramach projektu konkursowego ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 – SKUTECZNA POMOC – KOMPLEKSOWE WSPARCIE.

 Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r. Całkowita wartość projektu: 508 600,00 zł. Kluczowym aspektem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej lub edukacyjnej.

W projekcie udział weźmie 30 uczestników - po 15 osób w każdym roku realizacji projektu. Główne zadania projektu to: aktywna integracja poprzez pracę socjalną, terapię psychologiczną i psychospołeczną, warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, nabywanie umiejętności, rozwijanie predyspozycji i zdolności uczestników projektu oraz działania środowiskowe, mające na celu włączenie społeczne. Rekrutacja uczestników rozpocznie się w styczniu 2018 r. będzie prowadzona przez pracowników socjalnych, mających bezpośredni kontakt z klientami ośrodka oraz prowadzona będzie rekrutacja otwarta dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Gryfino.

.gryfino.pl/WrotaGryfina/

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.