Reklama

Pieniądze na drogi gminne i powiatowe


Wojewoda zachodniopomorski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Dofinansowanie otrzymają 22 wnioski dotyczące przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych o łącznej długości ponad 15,5 km oraz 10 wniosków związanych z przebudową dróg powiatowych o długości prawie 22 km.

Jeżeli po przeprowadzeniu przetargów w programie zostaną oszczędności, to dofinansowanie mogą w przyszłym roku otrzymać również kolejne wnioski z listy.W 2017 roku kwotą 44,5 mln zł z programu dofinansowano 36 projektów – 20 gminnych i 16 powiatowych, w tym 8 dzięki oszczędnościom.

Łącznie, w ciągu 2 lat z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wybudowano, przebudowano i wyremontowano w Zachodniopomorskiem 94 km dróg.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.