Reklama

Pomagają dziewczynce z Afryki


Uczniowie z Zespołu Szkół w Kołbaczu biorą udział w programie adopcji dziecka na odległość. Efektem tegosą organizowane od 2 lat kiermasze świąteczne.Dochód z nich przeznaczony został na edukację 9-letniej ZipporahKariungi z Kenii.
Wszystko zaczęło się jesienią w 2016 roku, kiedy to szkoła w Kołbaczu włączyła się w program adopcji dziecka na odległość. Akcja ta ma na celu stworzenie możliwości rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży w środowisku, w którym posługują siostry misjonarki z Felicjańskiego Ośrodka Misyjnego w Afryce.

- Nauka w Kenii na pierwszym etapie edukacji trwa 8 lat. W tej części świata zdobycie podstawowego wykształcenia często pozostaje wyłącznie marzeniem, a zakup mundurka, książek, zeszytów i przyborów szkolnych jest dla rodziców barierą nie do pokonania - zauważa dyrektor Zespołu Szkół w KołbaczuBogumiła Zawada.

Rezultatem inicjatywy uczniów z Zespołu Szkół w Kołbaczu jest pomoc dziewczynce z Kenii ZipporahKariungi. W grudniu 2016 r. i 2017 r. na terenie placówki w Kołbaczu zorganizowany został kiermasz świąteczny, a dochód z niego przeznaczony został na edukację dziewczynki.

W tym roku Zipporah i siostraAgnieszka Piątkowska ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, które opiekują się na co dzień adoptowaną dziewczynką, przesłały podziękowania i pozdrowienia. Uczniowie z Kołbacza planują już kolejne akcje, bo wiedzą, że trzeba i warto pomagać.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.