Reklama

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2018 roku


Na terenie Gminy Gryfino w okresie od 01 marca do 26 marca 2018 r. w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 91 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Od 01 marca do 08 marca 2018r. - mężczyźni urodzeni w 1999r. (rocznik podstawowy) oraz 1994-1998r. (roczniki starsze)- 23 marca 2018r. - kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych)


Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobistylub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumentację dotyczącą stanu zdrowia, dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna), oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.


Nieotrzymanie wezwania imiennego lub nie przyjęcie wezwania od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu 

www.gryfino.pl/umgryfino/chapter_108275.asp?soid=871C514A75A74AC0A55D50CC5D1597DE

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91-416-20-11 wew. 204.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.