Reklama

Europejska Konwencja Praw Człowieka obchodzi 25 lecieMinęło 25 lat jak Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Dokładnie 19 stycznia 1993 roku. Natomiast od 1 maja 1993 roku uznaje jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do przyjmowania skarg indywidualnych.

Celem twórców Konwencji było stworzenie zbiorowego systemu ochrony praw człowieka w oparciu o prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez Zgromadzenie

Ogólne ONZ w 1948 roku. Aktualnie stronami Konwencji jest 47 państw członkowskich Rady Europy.Na straży przestrzegania praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu (ETPC). 

W ramach obchodów 25-lecia ratyfikacji Konwencji przez Polskę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniach 8 i 10 maja bieżącego roku zostaną przeprowadzone szkolenia dla policjantów w zakresie przeciwdziałania stosowaniu tortur z podkreśleniem wagi orzecznictw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.