Reklama

Odszkodowanie za śmierć ojca - przygotowanie dokumentacji po wypadku


Każdy z nas doskonale wie jak ważna jest dokumentacja dotycząca każdej sprawy. Bez niej nie można załatwić niczego w urzędzie. Nie inaczej jest w przypadku spraw związanych z wypadkami drogowymi. W jaki sposób zatem możemy przygotować dokumentację, która będzie następnie przydatna w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych?

Zwracajmy uwagę na rzeczy pozornie błahe

Wydawać by się mogło, że wiele dokumentów, które otrzymujemy w toku załatwiania codziennych spraw, mają niewielkie znaczenie w dochodzeniu roszczeń. Jest jednak zupełnie przeciwnie, albowiem nawet dokument potwierdzający rezerwację w pokoju hotelowym lub bilet na pociąg może okazać się istotny. Mogą one bowiem wykazać, że ktoś w danym dniu dokonywał pewnej czynności, co z kolei może mieć wartość z punktu widzenia danej sprawy - zarówno na polubownym etapie jej załatwiania, jak również i sądowym. Należy gromadzić wszelką dokumentację potwierdzającą wydatki poniesione w związku z ewentualnym leczeniem osoby bliskiej po wypadku, a później z organizacją godnego pochówku. Faktury i rachunku będą stanowić podstawę do zwrotu wydanych środków.

Poza tym, gdy idzie o odszkodowanie po śmierci rodzica, koniecznym będzie przygotowanie dokumentacji medycznej. Duże znaczenie mają także notatki policyjne, a także zeznania świadków. Coraz popularniejszym dowodem w sprawach są także nagrania dokonane za pomocą wideorejestratorów montowanych w samochodach. Sądy dopuszczają ten środek dowodowy w postępowaniu cywilnym, a i firmy ubezpieczeniowe coraz częściej go uwzględniają. Zawsze im obszerniejszy jest materiał dowodowy, tym lepiej dla osoby, która dochodzi swoich praw.

Zdaniem specjalisty

Pamiętajmy, że w przypadku roszczeń odszkodowawczych zawsze mamy ograniczony czas na dochodzenie swoich praw. Chodzi o tak zwany okres przedawnienia, którego upływ skutkuje możliwością uchylenia się przez dłużnika od obowiązku spełnienia świadczenia. Jak przyznaje specjalista z kancelarii Kompensja, Przedawnienie odnosi się także do roszczeń związanych z odszkodowaniami i zadośćuczynieniami. Zasadniczo, tego typu roszczenia przedawniają się z upływem 10 lat od momentu wystąpienia szkody. Wyjątek stanowi szkoda poniesiona przez osobę małoletnią. W takim przypadku przedawnienie nie może dokonać się przed upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności przez dziecko. Ponadto jeżeli szkoda na osobie powstała w wyniku przestępstwa – zarówno zbrodni, jak i występku – wówczas okres przedawnienia ulega wydłużeniu z 10 do 20 lat. Niezależnie od tego w jakich okolicznościach doszło do śmierci, musimy jednak pamiętać o tym, że mamy ograniczony czas na dochodzenie swoich roszczeń. Myśl ta powinna nas zatem zmobilizować do sprawnego postępowania w celu uzyskania należnych nam świadczeń.

Wbrew pozorom, jest to słuszne rozwiązanie ze strony ustawodawcy. Tego typu regulacje mobilizują poszkodowanych do sprawnego dochodzenia roszczeń, a także zapobiegają przeładowaniu sądów sprawami. Bądźmy zatem świadomi tych terminów, abyśmy mogli uzyskać pieniądze, które nam się należą.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.