Reklama

XLVII Sesja Rady Miejskiej w GryfinieW czwartek 24 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji radni przyjęli m.in. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz wyrażenie zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

Radni wprowadzili do porządku obrad uchwałę dotyczącą desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w zespole do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Gryfino, którymi zostali Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Namieciński.

gryfino.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.