Reklama

Rola mediatora w postępowaniu o uzyskanie odszkodowania za wypadek drogowy


Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków drogowych oraz kolizji. Zdarzenia te są nierzadko bardzo poważne w skutkach, bowiem wiele osób odnosi w nich obrażenia, a nawet ginie. 


Nic zatem dziwnego, że późniejsze dochodzenie należnych świadczeń budzi wiele emocji. Dobrze, gdy daną sprawę można załatwić w sposób polubowny, bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. W takich przypadkach często przydaje się pomoc mediatora.

Kim jest mediator i jak wygląda jego praca?

Mediatorem jest osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie wymagane do tego, aby skutecznie usprawnić komunikację pomiędzy stronami sporu. Umożliwi to wypracowanie kompromisowego stanowiska, które stanowić będzie ostateczne rozwiązanie danego problemu. Mediacja ma zawsze charakter dobrowolny i można z niej skorzystać przed wydaniem wyroku w sprawie przez sąd. 

Co jest niezwykle istotne z punktu widzenia stron sporu, mediacja nie jest postępowaniem ściśle sformalizowanym. Ponadto zawarta w ten sposób ugoda może mieć moc ugody sądowej, jeżeli zostanie zatwierdzona przez sąd.

To kolejne udogodnienie dla stron, bowiem dzięki temu cała procedura ulega znacznemu skróceniu.

Sprawy odszkodowawcze w postępowaniu mediacyjnym

Z prawnego punktu widzenia nie istnieją żadne przeszkody do uzyskania odszkodowania w drodze mediacji. Najczęściej jednak dochodzi do nich wówczas, gdy dana sprawa trafi już do sądu. Wcześniej bowiem poszkodowani ubiegają się o wypłatę należnego świadczenia bezpośrednio u ubezpieczyciela. 

Gdy sposób ten nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawa często trafia do sądu. Ten może zaproponować skierowanie na mediację. Zawarta w tej drodze ugoda następnie jest zatwierdzana i tym samym staje się tytułem egzekucyjnym, a po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności może stać się podstawą dochodzenia roszczeń w postępowaniu komorniczym.

Mediacja okiem eksperta

Mediacja nie uszła uwadze specjalistów z zakresu odszkodowań. Otóż zdaniem eksperta z AIF Kancelaria: Mediacja jest dla wielu osób doskonałym sposobem na rozwiązanie problemu. Niesformalizowana procedura jest zdecydowanie bardziej przyjemna i prostsza dla osób, które na co dzień niewiele mają wspólnego z prawem. Ponadto poszkodowani, którzy zdecydują się na taką formę rozwiązania sporu, niezwykle cenią sobie również szybkość postępowania.

Co ważne, zainteresowani mogą skorzystać z pomocy mediatora, który znajduje się na liście sądowej bądź też osoby pełniącej tę rolę w danym przypadku. Najważniejsze jest zawsze zatwierdzenie ugody przez sąd.

Sposobów na uzyskanie odszkodowania jest kilka. Podstawowym z nich jest oczywiście złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli droga ta nie przyniesie satysfakcjonującego rezultatu, wówczas pozostaje postępowanie przed sądem. Jego alternatywą jest mediacja, która cieszy się coraz większą popularnością. To dobry sposób załatwiania także spraw odszkodowawczych.

1 komentarz:

 1. Dzień dobry,

  Warto przed dochodzeniem swoich racji w sądzie, zainteresować się tematem mediacji. Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu, w których osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter odformalizowany, dobrowolny i poufny, co daje uczestnikom idealne warunki do wypracowania konsensusu. Główne idee, jakie przyświecają mediacji to: poufność (żadne informacje nie wychodzą poza wiedzę osoby mediującej oraz mediatora), niższe koszty w porównaniu z postępowaniem sądowym, krótki czas trwania rozwiązania sporu. Z danych wynika, że średnio dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa 685 dni, a zakończenie sprawy drogą mediacji trwa tylko od 7 do 30 dni, co pozwala skrócić postępowanie ponad 10-krotnie. Kolejnym istotnym aspektem jest możliwość zachowania pozytywnych relacji między stronami konfliktu, dzięki czemu mediacja pomaga w zachowaniu dobrego wizerunku niezależnie od przyczyny czy sposobu zakończenia sporu.
  Gdyby pojawiły się pytania, jestem do dyspozycji.

  Z poważaniem,
  Online Ekspert Centrum Arbitrażu i Mediacji

  OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.