Reklama

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino w sprzęt ratownictwa medycznego


We wtorek 24 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler oraz Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz podpisali umowę z Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, Mikołajem Pawlakiem, na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino w sprzęt ratownictwa medycznego” z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Gryfino w ramach podpisanej umowy zakupi 4 szt. toreb ratowniczych R1 i 4 szt. defibrylatorów AED dla Jednostek OSP w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu.

Zakupiony sprzęt zwiększy poziom bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminy Gryfino, ponadto wzrosną możliwości udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku przestępstw, wypadków komunikacyjnych, pożarów i innych zdarzeń zagrażających życiu.

Całkowita wartość zadania wyniesie: 39 196,00 zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości: 38 804,04 zł. Wkład własny Gminy Gryfino: 391,96 zł.

foto / archiwum

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.