Reklama

Projekt artystyczny „Tworzę, więc jestem” – „Lato w teatrze” w Stępnicy


Projekt „Tworzę, więc JESTEM” to autorski program warsztatowo-artystyczny realizowany na terenie Stepnicy i Gryfina od 9 do 22 lipca, którego celem jest pobudzenie kreatywności, samodzielności artystycznej, krytycznego myślenia i twórczej postawy młodych uczestników Lata w teatrze. 

W ramach projektu „Lato w Teatrze” młodzież tworzy działania artystyczne w przestrzeni otwartej pod okiem instruktorów w ramach czterech warsztatów (teatralno-ruchowego, muzycznego, kostiumowo-scenograficznego, promocyjno-multimedialnego). Wynikiem dwutygodniowych twórczych warsztatów jest widowisko plenerowe, które przewidziane jest na 20 lipca (Gryfino) i 21 lipca (Stepnica).

W tegorocznej edycji podstawę twórczej pracy stanowi parafraza słów Kartezjusza – „Tworzę, więc jestem” – a uczestnicy szukają źródła inspiracji, punktu zaczepienia i możliwości rozwoju tematu w dziełach dwóch wielkich pisarzy: Zbigniewa Herberta oraz Hermana Hessego. Ich twórczość dąży do tego, aby uzmysłowić odbiorcom, iż każdy człowiek powinien żyć prawdą, a odnaleźć ją można, mając otwarty umysł i nieustannie „przekraczając siebie”. Zwracają oni również uwagę na fakt, że podstawowy obowiązek człowieka to myślenie, co oznacza zastanawianie się nad tym, kim jesteśmy i jaka jest otaczająca nas rzeczywistość. 

Projekt „Tworzę, więc JESTEM” realizowany jest w ramach „Lata w Teatrze” – programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cel „Lata w Teatrze” stanowi popularyzowanie pedagogiki teatru. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 11. edycji programu dofinansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski – 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały „Lato w Teatrze”, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie.

W tym roku udział w „Lecie w Teatrze” weźmie ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Gryfiński Dom Kultury.
Partnerzy: Gmina Stepnica, Teatr w Krzywym Zwierciadle, Teatr 6 i pół, Stowarzyszenie Hybadu, Zachodniopomorska Offensywa Teatralna.

Więcej o programie na profilu oraz stronie „Lato w Teatrze”.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.