Reklama

Drgania to wróg niezawodności przeróżnych konstrukcji. Jak je wykryć?


Nawet najlepsze maszyny i inne urządzenia, które służą nam w różnego rodzaju zakładach, nie są odporne na wszystko. Nieprzerwana i wieloletnie praca jest możliwa, jeśli tylko zapewniona zostanie należyta diagnostyka i obsługa. Czynnikiem, który koniecznie musi być wykrywany, są drgania, będące zarówno skutkiem, jak i przyczyną różnego rodzaju kłopotów. 


Czas jest nieubłagany. Wystarczą mu nawet niepozorne siły 

O tym, że dane urządzenie w pewnym sensie żyje własnym życiem i dają w nim o sobie znać siły niepożądane, czasami bardzo łatwo się przekonać. Jasnym tego symptomem jest nadmierny hałas podczas jego pracy, mogący być efektem zaistnienia rezonansu. Już on sam stanowi wystarczający powód do interwencji, zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o przestrzeń pracy ludzi. 

Drgania stanowią jednak także po prostu zagrożenie ekonomiczne, jako że zmagający się z nimi sprzęt ma wyjątkowo trudne warunki pracy. Jednocześnie, stanowić mogą wysoce użyteczny wskaźnik kondycji danej maszyny – ich energia będzie rosła wraz z pogarszaniem się jej stanu technicznego, przy czym zależność ta, co oczywiste, jest obustronna. Mogą one być rezultatem wystąpienia podczas pracy luzów bądź różnego rodzaju zużycia czy uszkodzeń, błędów konstrukcyjnych lub w wykonaniu montażu albo niewłaściwego wyważenia elementów obrotowych. Pomiar drgań jest zatem podstawową czynnością diagnostyczną, niezależnie od tego jak bardzo dostrzegalne są już oznaki problemu. 

Drgania to jednak także wróg nawet bardzo masywnych konstrukcji, o których moglibyśmy sądzić, że są absolutnie statyczne - tymczasem działać mogą na nie poważne siły. Długotrwałe oddziaływanie tego rodzaju energii może doprowadzić do uszkodzeń lub ich zniszczenia. 


Odpowiedni pomiar szansą na rozwiązanie problemu 


Bardzo często problem może zostać rozwiązany na etapie projektowania czy montażu Wymaga to poznania charakterystyk dynamicznych poszczególnych elementów, do czego koniecznie jest wykonanie stosownych badań. Zajmują się tym wyspecjalizowane podmioty, takie jak np. wrocławska firma Komes, w której ofercie znajdziemy m. in. analizę modalną. Może ona być wykonana w sposób eksploatacyjny albo eksperymentalny, gdzie energia wymuszana jest w sposób sztuczny. Służą do tego tzw. wzbudniki albo młotki modalne, a dzięki akcelerometrom można zmierzyć odpowiedź obiektu. Zebrane w ten sposób dane są zbierane przez odpowiednie oprogramowanie, za pomocą którego można ustalić konkretne parametry. 

Wykrywanie i usuwanie drgań pozwala zapewnić przewidywalność eksploatacji parku maszynowego, a także obiektów innego rodzaju. Będzie można przewidzieć możliwość wystąpienia awarii, a więc zredukować związane z nimi niekiedy ryzyko, a także zminimalizować szansę pojawienia się kolejnych. To z kolei daje konkretne oszczędności wynikające z braku przerw w użytkowaniu i konieczności interwencji serwisowych. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.