Reklama

Konsultacje dotyczące strategii rozwoju Gminy Gryfino


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino serdecznie zaprasza do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino, badania opinii mieszkańców poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością przesłania uwag za pośrednictwem formularza pocztą e-mail lub złożenia osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, a także składania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet konsultacyjnych, które będą dostępne w jednostkach organizacyjnych gminy.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 17 sierpnia 2018 r., a zakończą 14 września 2018 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach 4 i 11 września 2018 r. godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sali nr 25 (I piętro).

Uwagi i opinie dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. będzie można zgłaszać podczas spotkań w formie ustnej do protokołu lub w formie pisemnej, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego poniżej i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: burmistrz@gryfino.pl .


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.