Reklama

Kolejna inwestycja na stacji Krajnik


Wykonawca zakończył większość prac budowlanych na terenie modernizowanej stacji elektroenergetycznej Krajnik. 

Jednym z elementów inwestycji była przebudowa dwóch linii 400 kV Vierraden 507/508 łączących polski i niemiecki system przesyłowy. Zmodernizowana stacja wraz z liniami istotnie poprawi bezpieczeństwo energetyczne województwa zachodniopomorskiego.

Będzie bezpieczniej

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej w Krajniku to inwestycja prowadzona na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Stacja Krajnik zlokalizowana jest w sąsiedztwie elektrowni Dolna Odra, a więc głównego źródła energii dla aglomeracji Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego. Jest to obiekt krytyczny dla stabilnego zasilania setek tysięcy odbiorców prywatnych i przemysłowych .

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w sierpniu 2015 roku. Jak poinformował przedstawiciel Wykonawcy, inż. Jarosław Błażyński z firmy ELTEL Networks Energetyka S.A., inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem.

Zaawansowanie projektu

Projekt zrealizowano w ponad 70 %. Najbardziej zaawansowana jest modernizacja i rozbudowa rozdzielni 400 kV. Z końcem sierpnia zakończono budowę szóstej, a tym samym jej ostatniej gałęzi. Równolegle trwają też prace przy rozdzielni 220 kV. Aktualnie modernizowane są siedemnaste i osiemnaste z dwudziestu trzech pól. Po planowanym na październik zakończeniu tego elementu, sukcesywnie modernizowane będą kolejne pola. W większości zrealizowano także prace związane z przebudową kilku linii najwyższych napięć. Linie 400 kV Vierraden 507/508 łączące polski i niemiecki system przesyłowy zostały przebudowane i ponownie uruchomione w lipcu br. Przebudowa trzech ostatnich linii 220 kV planowana jest jeszcze w tym roku.

O projekcie

W ramach rozbudowy i modernizacji stacji Krajnik wymieniana jest cała aparatura stacyjna. Przebudowywane są też wprowadzenia linii najwyższych napięć. Dzięki temu praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznacza pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy domów i firm w północno-zachodniej Polsce. Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) – spółki Skarbu Państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz przesył energii elektrycznej w Polsce. Wykonawcą jest ELTEL Networks Energetyka S.A. – jedna z bardziej doświadczonych firm w branży budownictwa elektroenergetycznego w Polsce.

Postępy w inwestycji można śledzić na bieżąco na stronie Stacja Krajnik.

O inwestorze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (o napięciu 400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 tys. kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

O wykonawcy

ELTEL Networks Energetyka S.A. to doświadczony dostawca kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji dla energetyki. Oferuje pełen zakres usług: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów sieciowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia nt. bezpiecznych metod prac przy budowie i eksploatacji linii WN i NN w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.