Reklama

Pracowicie i merytorycznie. Taka była kadencja 2014 – 2018


Kadencja 2014-2018 była dla radnych Rady Gminy Stare Czarnowo pracowita. 42 posiedzenia i 325 podjętych uchwał. Trzykrotnie zmieniał się przewodniczący rady, a dwóch radnych w ostatnich czterech latach zrezygnowało z pełnionej funkcji. 

Już 21 października odbędą się wybory samorządowe, w tym wybory na wójta i do Rady Gminy Stare Czarnowo. Czas zatem podsumować minione 4 lata. 

Początki VII kadencji Rady Gminy przedstawiały się różnie. Były emocje, drobne konflikty, a nawet złośliwości. Trzykrotnie zmieniał się przewodniczący. W drugiej połowie kadencji atmosfera uległa zdecydowanej poprawie. Sprzyjało to rozważnemu podejmowaniu ważnych decyzji dla naszej gminy. Radni poprzez głosowania wykazali się dojrzałością i odpowiedzialnością – podsumowuje kadencje 2014-2018 przewodnicząca rady Gminy Stare Czarnowo Alina Przybysz. – Między radą a władzami gminy panowało zrozumienie. Pozwoliło to spokojnie i efektywnie pracować wójtowi, a to z kolei przełożyło się na wspólny sukces całej naszej lokalnej społeczności. Mam na myśli inwestycje, których liczba w porównaniu z latami poprzednimi jest ogromna – dodała. 

Rada na swoich posiedzeniach zajmowała się wieloma kwestiami. Od uchwalenia budżetu i jego zmian, po wyrażanie zgody na realizację z innymi samorządami inwestycji, m.in. budowa ścieżki rowerowej Stare Czarnowo – Kołbacz – Szczecin czy remont drogi w Żelisławcu, wdrażanie reformy edukacji oraz zmian na rzecz środowiska. 

Wiele czasu poświęciliśmy na komisjach sprawą związanym z rolnictwem. Dzięki temu udało się nam znaleźć środki na rozpoczęcie oczyszczania rowów melioracyjnych i remonty dróg do pól –wymienia przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mieczysław Dudziński

Najważniejszymi uchwałami z punktu widzenia mieszkańców były zdecydowanie sprawy związane z ustalaniem podatków i opłat. 

Należy podkreślić, że radni w czasie tej kadencji nie podwyższyli podatków nawet o złotówkę. Oscylują na poziomie średnim, bliżej najniższego progu podatkowego. W porównaniu z ościennymi gminami jesteśmy pod tym względem wyjątkiem – akcentuje przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Damian Rabenda

Rada jako władza uchwałodawcza, co roku udzielała absolutorium wójtowi gminy. W roku 2018 roku wójt Marzena Grzywińska otrzymała 100% poparcia. 

Niejednokrotnie sprawdzaliśmy gospodarkę finansową gminy i jej jednostek czy też wykonanie budżetu gminy. Wiele inwestycji w tej kadencji udało nam się zrealizować, co jest zasługą mądrej i stabilnej polityki finansowej wójt Marzeny Grzywińskiej – zauważa przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Drwal

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańców. 

Skupiliśmy się na zachowaniu funkcjonowania przychodni lekarskiej w Kołbaczu, co nie było proste. Wizytowaliśmy place zabaw, świetlice, szkołę w Kołbaczu czy spotykaliśmy się z przedstawicielami policji czy ochotniczej straży pożarnej, w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy – zaznacza przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Mielnicka

Do najważniejszych uchwał, które podjęte zostały w obecnej kadencji, możemy zaliczyć zmiany do budżetu gminy dotyczące m.in. budowy świetlic w Kartnie i Dębinie, rozbudowy szkoły w Kołbaczu, budowy dróg w Glinnej, Starym Czarnowie, Żelewie i Żelisławcu czy przejęcie i budowa dróg w Kołbaczu. 

Kierowanie Radą Gminy było dla mnie zaszczytem. Bardzo dobrze układała się współpraca z wiceprzewodniczącymi Władysławem Kałuckim i Dariuszem Ruszczyckim. Mogłam polegać na swoich zastępcach. Zawsze służyli mi pomocą – podsumowuje przewodnicząca Alina Przybysz

Radni VII kadencji:
 • Cioch Bogumiła, 
 • Drwal Marcin, 
 • Dudziński Mieczysław, 
 • Florczak Artur, 
 • Kałucki Władysław, wiceprzewodniczący Rady, 
 • Kowalczyk Piotr (zrezygnował z pełnionej funkcji w 2016 r.), 
 • Krzemień Grzegorz, 
 • Kukawka Piotr (zrezygnował z pełnionej funkcji w 2016 r.), 
 • Mendak Kazimierz, 
 • Mielnicka Zofia, 
 • Piątkowski Mieczysław, 
 • Piskorz Jarosław, 
 • Polak Jarosław (radny od 2016 r.), 
 • Przybysz Alina, przewodnicząca Rady, 
 • Rabenda Damian, 
 • Róg Zenon (radny od 2016 r.), 
 • Ruszczycki Dariusz, wiceprzewodniczący Rady.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.