Reklama

Przed nami III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie [porządek obrad]


W czwartek 20 grudnia o godzinie 10:00 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Prezentujemy porządek obrad.

I. Sprawy regulaminowe
– otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK NR 1/III
1/ stanowiska komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 – DRUK NR 2/III
1/ stanowiska komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 – DRUK NR 3/III
1/ stanowiska komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej
w Gryfinie na rok 2019 – DRUK NR 4/III
1/ dyskusja,
2/ podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/III
1/ stanowiska komisji Rady,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały.

IX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
– uwagi i zapytania,
– wolne wnioski i informacje.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.